MENU
Aula_close Layer 1

IT - BYOD

BYOD (Bring your own device)

På Petersmindeskolen arbejder vi ud fra Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi.

Se strategien her: https://www.vifin.dk/download/Den%20digitale%20Skole%202016-20-2.pdf

Dette betyder bl.a. at der opfordres til, at eleverne medbringer deres egen digitale enhed, så man kan tilgå skolens digitale værktøjer og undervisningsmaterialer.

På Petersmindeskolen arbejder vi med BYOD fra 3.kl og op.

Hvis man ikke har mulighed for at ens barn kan medbringe sin egen enhed, så kan ens barn få en enhed til låns. Dette kræver, at man hæfter økonomisk for evt. beskadigelse af enheden jævnfør almindelig gældende lovgivning. Se mere her: https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf