MENU
Aula_close Layer 1

Medicin

Medicin til elever

Petersmindeskolen tilbyder forældrene at støtte eleverne i at tage lægeordineret medicin. Skolen tager dog ikke ansvar for korrekt medicinering.

Forældrene skal udfylde en blanket, der fås ved klasselæreren, desuden skal barnets navn, medicinens navn og doseringen tydeligt fremgå af medicinbeholderen eller af en skriftlig instruks.

Skolen udleverer derudover ikke medicin til eleverne – heller ikke smertestillende medicin.