MENU
Aula_close Layer 1

Skolebus

Skolebus

Hvis skolevejen overstiger 2,5 km kan elever i bhv.kl.- 3. klasse blive transporteret gratis til og fra skole.

Tilmelding til buskørsel vil normalt kunne foretages ved indmeldelsen til børnehaveklassen.

Øvrige elever kan også blive transporteret med ”bussen” - dog mod betaling. Henvendelse om dette bedes rettet til skolens kontor.

Der kan for enkelte elever blive tale om lidt ventetid.

Svigter transporten, skal man henvende sig på tlf. 70 20 21 40. Man er forpligtet til at melde afbud på nummeret, hvis barnet ikke skal køre med pga. sygdom eller andet pludselig opstået fravær.

Kendt fravær (f.eks. ferie i skoletiden) skal i god tid meddeles kørselskontoret på 76 81 21 00.