MENU
Aula_close Layer 1

Trafik

Cykling og knallert

Alle elever kan cykle til skole, men vi anmoder om, at elever med meget kort afstand til skolen går.

Knallertkørsel til skolen tillades, såfremt eleven er 16 år og har erhvervet knallertkørekort.

Cykler og knallerter anbringes på cykelparkeringerne ved skolens indgange.

Der gøres opmærksom på, at skolen ikke kan drages til ansvar, dersom cykler eller knallerter beskadiges eller stjæles.

Ved ekskursioner, ture og øvrige aktiviteter i skoleregi, hvor eleverne cykler, benyttes cykelhjelm. Såfremt der deltager forældre, benytter disse også cykelhjelm.

 

Kørsel af børn til skole

Man kan aflevere børn ved den ensrettede Kiss and Ride aflevering ved Petersmindevej samt ved Gemmavej. Afleveringen skal foregå i sikkert, men hurtigt tempo, så man ikke sænker trafikken for øvrige bilister om morgenen.

Hvis man har ærinde på skolen udover aflevering, kan man benytte langtidsparkeringen ved skolens hovedindgang.

Se mere på DETTE LINK